Bokning

DET HÄR HÄNDER I KROPPEN NÄR DU SLUTAR RÖKA/SNUSA

EFTER 20 MINUTER

Blodtryck och puls går ner till normal nivå

8 TIMMAR

Kolmonoxidhalten i blodet minskar och syrgasvärdet ökar

1 DYGN

Risken för hjärtinfarkt har redan minskat

1-2 MÅNADER

Flimmerhåren i luftrören tillfrisknar och hostan minskar. Infektionsrisk och sårläkning förbättras och risker för kompliktationer efter en operation minskar. Likaså risken för blodpropp och efter ett år är risken för hjärtinfarkt på grund av rökning halverad.

5-10 ÅR

Risken för stroke är betydligt mindre. Risken för cancer i lunga, mun, hals och matstrupe har nästan halverats och efter 10 år är lungcancerrisken nästan lika låg som hos den som aldrig har rökt. Samma sak gäller för cancer i mun, hals, matstrupe, urinblåsa, njurar och bukspottskörtel.

Du kommer också uppleva en frihetskänsla när tobaken inte längre styr ditt liv. Ett ökat lugn, minskad oro ångest är andra vinster. Fortfarande osäker? Boka en kostnadsfri konsultation så berättar vi hur vi kan hjälpa just dig.